At Hulløy-namnet ligg 'innhylla' i  mystikk er neppe for mykje sagt. Det kjem ikkje minst av teorien om at øya kan ha vore kultstad for guden Ullr. Namnespørsmålet er utfordrande på fleire vis, og i første omgang gjeld det å klargjere alternative forståingar, meir enn å levere kategoriske svar.